1987      5de Seizoen
Maart 1987:    "Valstrik voor een man alleen"     Auteur:  Robert Thomas    Waar:  zaal Luxor aan het dorpsplein.   Regie: Luc Vispoel.  

 
Korte inhoud:    Daniel Corban is sinds kort gehuwd met Florence. Helaas, meer dan een donkere wolk verduistert de hemel die bij aanvang wolkeloos de zon liet schijnen:
                              Florence is spoorloos verdwenen. De commissaris is verwittigd van de verdwijning, maar is al even verwonderd als Daniel, wanneer pastoor Maximim
                              Florence weer bij Daniel brengt. Des temeer omdat Daniel deze Florence niet als zijn vrouw herkent: "Ik heb haar nog nooit gezien...". Zelfs loopt het voor
                              een toevallig langskomende zwerver die al even toevallig getuige was bij het huwelijk van Daniel en Florence verkeerd af; en de verpleegster die Florence
                              ooit verzorgde herkent haar als de echte en ware echtgenote. Daniel is de wanhoop nabij. Iedereen is tegen hem. Of gelooft de commissaris hem toch?

Vertolkt door:   Patrick Van Malcot - Erik Verleyen - Wim De Smet - Maria Gossye - Leon Hoens - Rita Hebbelinck
November 1987:  "Op gouden wieken"     Auteur:   Peter Yeldman        Waar:  K. Kring.        Regie: Luc Vispoel.


Korte inhoud:    Twee knappe, slimme jonge vrouwen Elisabeth (Liz) en Samantha (Sam). Ze reizen een aantal steden af om daar rijke mannen flink wat geld afhandig te
                              maken. Ze worden bijgestaan door de gentleman-boef Charley. Echter, ze houden niet alleen hun rijke slachtoffers voor de gek, maar ook elkaar en aan hun
                              liegen en listigheid beleven zij veel plezier. Charley verdeelt ook nog zijn gunsten tussen de beide dames. Kortom, een serie dolkomische verwikkelingen
                             met als klap op de vuurpijl de transformatie van Charley in een robot die zeer in de smaak valt bij de japanse heer Mitsuhatsu, maar Liz en Sam verkopen
                             Charley niet!

Vertolkt door:   Rita Hebbelinck - Nicole Merlier - Martine Schamp - Inge Verleye - Lut Vispoel - Wim De Smet - Leon Hoens - Philippe Schamp - Patrick Van Malcot - Erik
                             Verleyen - Luc Vispoel
1987-01_Erik
1987-02_Guy
1987-03_Leon
1987-04_Maria
1987-05_Patrick
1987-06_Rita
1987-07_Wim
1987      6de Seizoen
 

  1988-->
  <-- 1986
1987-09_Techniek
1987-10_Achter de schermen
1987-11_De laatste klanten
1987-12_Decor
1987-13_Groepsfoto
1987-14_In de grimekamer
1987-15_Patrick_kelner
1987-16_Patrick_Marokaan
1987-17_Philippe Schamp
1987-18_Rita
1987-08-decor
Voorzeggers:          Inge Verleye
Licht & geluid:        Willy Coupillie, Marc Van de Woesteyne
Decorontwerp:       Marcel Tollenaere  -  Henri Coupillie - Johan Bracke - Guy Verleye
Grime:                       Agnes Van der Haegen  -  Jo Coppens  -  Marianne Van Laere - Chantal Van Hecke
Toneelmeester:      Jaqueline Van der Sypt
PR:                             Chris Fiers
Voorzeggers:          Inge Verleye
Licht & geluid:        Willy Coupillie, Marc Van de Woesteyne
Decorontwerp:       Marcel Tollenaere  -  Henri Coupillie - Johan Bracke - Guy Verleye - André Bracke
Grime:                       Agnes Van der Haegen  -  Jo Coppens  -  Marian Van Laere - Chantal Van Hecke
Toneelmeester:      Maria Gossye - Rita Hebbelinck
PR:                             Chris Fiers