1986-->
<-- 1984
"Harvey."
1985      4de Seizoen
November 1985:     "Harvey"       Auteur: Mary Chase                  Waar:  K. Kring Oostakker.                             Regie: Luc Vispoel.

Korte inhoud:    Harvey is een wit konijn van 1.86 meter lengte. Bovendien is hij een puka. Volgens de encyclopedie is dat een geest uit de Keltische mytholigie die zich in
                             groot diergestalte vertoont aan wie hij daarvoor uitkiest. Andere mensen kunnen hem niet zien. Op een avond waar nogal wat alcohol aan te pas is gekomen
                             heeft hij zich kenbaar gemaakt aan Elwood Dowd en sindsdien zijn ze vrienden en Harvey woont bij Elwood in huis. Dit is zeer tegen de zin van Elwood's 
                             zuster Veta die ook bij hem inwoont. De grootste zorg voor Veta is een geschikte echtgenoot voor haar dochter Myrtle te vinden. Maar hoe kun je nu kandida-
                             ten bij je aan huis vragen als ze daar de oom van het meisje ontmoeten die hen dadelijk voorstelt aan een onzichtbaar konijn! Ten einde raad besluit Veta
                             haar broer in een zenuwinrichting te laten opnemen. Maar dat loopt wel eventjes anders af dan ze had gedacht..! Vertolkt door:   Lut Vispoel - Augusta De Meester - Patrick Van Malcot - Martine Schamp - Nicole Merlier - Leon Hoens - Wim De Smet - Philippe Schamp - Maria Gossye - Erik
                             Verleyen - Ronny Vermaercken  
1985-01_Grimmekamer
1985-03_Decorbouw
1985-04_Decorbouw
1985-02_Patrick
1985-05_Groepsfoto
Voorzeggers:         Jacqueline Van der Sypt
Licht & geluid:        Willy Coupillie
Decorontwerp:       Marcel Tollenaere  -  Henri Coupillie - Jacky Vandevyvere - Johan Bracke
Grime:                       Agnes Van Der Haegen  -  Jo Coppens  -  Marianne Van Laere
Toneelmeester:      Kathleen De Langhe
PR:                             Chris Fiers